Huurvoorwaarden:           

- Het huurcontract mag maximaal één keer worden verlengd tijdens de huurperiode.
- De fiets mag slechts 1 persoon vervoeren , de tandem 2 personen.
- Bij sterke verontreiniging dient u de fiets zelf schoon te maken.
- Bij schade of verlies bent u zelf verantwoordelijk.
- Eerder terug brengen geeft geen recht op terug betaling van de huursom.
- Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets. 
- Bij inlevering na de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke                                     dag dat de fiets later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur                             in rekening brengen.
- De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan                             derden wordt toegebracht.                                      

Het is ten strengste verboden:            
                                     
-  Met de fiets of tandem op het strand of wad te komen
Met geblokkeerd wiel te remmen waardoor onnodige banden slijtage ontstaat

-  De gehuurde objecten aan derden over te dragen. 
-  Verlies of breuk van de fietssleutel wordt in rekening gebracht. 

Bij annulering:

-   Indien huurder bij verhuurder een reservering heeft geplaatst en hij/zij deze reservering wenst te annuleren, dan gelden de volgende voorwaarden: bij annulering van 14 tot 7 dagen voor de verhuurdag wordt 50% van de betaling ingehouden; bij annulering van 7 dagen voor de verhuurdag tot 3 dagen voor de  verhuurdag wordt 75 % van de betaling ingehouden; bij annulering van 3 dagen voor de verhuurdag tot op de verhuurdag wordt 100 % van de betaling ingehouden.


Mietvorschriften:                

Der Mietvertrag kann während der Mietzeit mehr als einmal verlängert werden
-  Das rad darf nur von einer Person benutzt werden Das tandem 2 personen.

-  Dei starker Verschmutzung muessen Die das Rad selbst saeubern.
- Im Schadensfalle oder bei Verlust sind Sie selbst verantwortlich
Eher zurueckbringen gibt kein Recht auf Rueckzahlung.

-  Im Falle eines Diebstahls ist der Mieter für den aktuellen Wert des Fahrrads                                     verantwortlich.
-  Wenn nach dem vereinbarten Fälligkeitsdatum der Rückkehr wird der Vermieter für                           jeden Tag, an dem das Fahrrad später als vereinbart reduziert, den vollen Tag                                   Gebühr.
-  Der Mieter trägt die Verantwortung für die Schäden, die Dritten entstehen.

Es ist strukt untersagt:
     
-
Mit dem rad oder Tandem den Strand oder das Watt zu betreten.
-  Mit blockierten Reifen zu bremsen, es entsteht unnoetiger Verschleiss.
-  Das gemietete Objekt an dritte weiterzugeben.
-  Bei verlust oder Schluesselbruch werden das in Rechnung gestellt. 

Vermeulen Bikes
Service is onze Reclame